như tít bác nào co hàng hoặc mua về dùng chán thì bán lại cho em nhé
kich điện tử thì cang tốt
lh 0984737860