cầm mua 2 chiếc động cơ bước, loại này có trong máy in, máy photocoppy thì phải.
bác thợ máy in nào có máy hỏng bán đồng nát xem có không giữ lại bán cho em nhé.
https://www.google.com.vn/search?q=s...xLGii_wS1ikMM: