có các nào ở Thái Nguyên bán USB bluetooth cho laptop như hình dưới thì chỉ cho e với