Hiện đang có 1 e Aqua 95l mới 99% nhìn là thích. Giá mới siêu thị là gần 3tr. Mình bán 1,8tr BH 6 tháng cho ae yên tâm. Ai cần liên hệ nhé