Máy phát điện 3,5kg. trước mua 14,5t. nay bán 5t. máy rửa xe trước mua 3t nay ban 1,5t. mua cả 6t lien hê 0964797863