Tìm chỗ mua bằng từ mini cho máy quay phim hd1000 ở tp Thái Nguyên, 0986876817