Chất âm tuyệt vời.
Radio,Casset,Aux tất cả chạy tuyệt vời
Zin đét từ nước sơn
có video tét dưới đây ạ

https://www.youtube.com/watch?v=3ND1q0w0m6Y
https://www.youtube.com/watch?v=63bjj99UzsU

Liên hệ 0976 791 000
@};-@};-@};-@};-