Cấu hình như sau
Loa: audio King OK 10b
Đẩy bãi 20 sò trường có bù áp
Vang b3
Sub bass 30 tanoy
Giá 10tr600
Lh 0962199912